SG 2017/18, 34 811 Kigali Amendement

Brief van de Minister van BuZa (05-10-2017) waarmee hij ter stilzwijgende goedkeuring voorlegt de wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken; Kigali, 15 oktober 2016

—Op 15 oktober 2016 is tijdens de achtentwintigste vergadering van de partijen van het Montreal Protocol in Besluit XVIII/I de zesde wijziging van het Montreal Protocol aangenomen, hierna te noemen: het Kigali Amendement. Dit Amendement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd. Kern van het Amendement is de toevoeging van HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) aan de uit­faseerschema’s, met bevriezing van productie en consumptie, inclusief de verplichting om de bijproductie van HFK-23 bij de productie van HCFK’s of HFK’s te vernietigen. Waren de wijzigingen in het verleden vooral gericht op de uitfasering van stoffen die de ozonlaag aantasten, het Kigali Amendement richt zich op de uitfasering van stoffen die een sterk klimaatopwarmend vermogen hebben. De reden waarom de HFK’s onder het regime van het Montreal Protocol zijn gebracht heeft te maken met het feit dat het om vergelijkbare sectoren en producten gaat als bij (H)CFK’s en dat wordt aangesloten bij een effectief bestaand juridisch en beleidsmatig kader. Daarbij komt dat de HFK’s in toenemende mate zijn gebruikt als vervanger voor de (H)CFK’s omdat HFK’s, in tegenstelling tot (H)CFK’s, de ozonlaag niet afbreken. De HFK’s blijken echter wel een groot klimaatopwarmend effect te hebben en worden daarom met het Kigali Amendement tot een minimum uitgefaseerd. Alle broeikasgassen, ook de HFK’s, vallen onder het Klimaatverdrag, maar in verband met een effectieve mondiale aanpak zorgt het Montreal Protocol voor de concrete aanpak van die stoffen ten dienste van het Klimaatverdrag. HFK’s worden, net als voorheen CFK’s en HCFK’s, met name gebruikt in airconditioning, koelinstallaties en warmtepompen, (isolatie)schuimen en, in mindere mate, als aerosolen en oplosmiddel, in medische toepassingen (astmapuffers) en in brandveiligheidsinstallaties.


Kamerstukken

R2092

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.