TK 2005/06, 30 698 Kabinetsformatie

Initiatiefvoorstel van de leden Van de Ham en Duyvendak tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede kamer

—Artikel 153, eerste lid bepaalt dat ieder lid een voorstel kan indienen. De initiatiefnemers maken van dit recht gebruik in een poging om het Reglement van Orde te wijzigen, zodat de Tweede Kamer een grotere invloed op de formatie krijgt, en de formatie aan openheid wint. De initiatiefnemers zouden daartoe de volgende bepalingen in het Reglement van Orde willen opnemen. In de eerste vergadering van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling na de verkiezingen beraadslaagt de Kamer in het openbaar over de uitslag van de verkiezingen. Dit debat heeft tot doel te komen tot de voordracht van een formateur of formateurs. Indien gewenst kan ook een informateur of informateurs worden voorgedragen. Als tot een voordracht voor benoeming wordt gekomen, stelt de Kamer tevens een opdracht op voor de voorgedragen (in)formateur(s). Na afronding van de opdracht van een informateur beraadslaagt de Kamer binnen een week opnieuw over het doen van een voordracht aan de Koning van een formateur, en stelt ook voor hem een opdracht op. Indien een (in)formatiepoging mislukt en de (in)formateur zijn opdracht aan de Koning teruggeeft, beraadslaagt de Kamer binnen een week opnieuw over het doen van een nieuwe voordracht.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.