TK 2009/10 Inwerkingtreding Crisis- en herstelwet

Wetsvoorstel (7-12-2009) tot wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet

—Artikel 5.10, eerste lid, eerste volzin, van het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, A) bepaalt dat de voorgestelde Crisis- en herstelwet in werking treedt met ingang van 1 januari 2010. Aangezien de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek met betrekking tot het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet had geagendeerd voor 22 december 2009 was het niet zeker dat 1 januari 2010 als inwerkingtredingsdatum zou worden gehaald. Dat maakte het noodzakelijk rekening te houden met plaatsing in het Staatsblad na 31 december 2009. Dit wetsvoorstel strekt er derhalve toe de inwerkingtredingsbepaling van de voorgestelde Crisis- en herstelwet aan te passen. Het wordt nu: met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.