TK 2015/16, 34 464 Intrekking Zondagswet

Initiatiefwetsvoorstel (28-04-2016) van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

—Aan het wetsvoorstel ligt een principiële gedachte met betrekking tot de taken van de overheid ten grondslag. Die geldt zowel voor de overheid op rijksniveau als voor mede-overheden. Die gedachte is dat het niet tot de taken van de overheid behoort om maatregelen te nemen met betrekking tot godsdienstige aangelegenheden als de ‘viering van de zondag’ en de verzekering van de zondagsrust. Dat verdraagt zich niet met het beginsel van de scheiding van kerk en staat en kan ook een schending van het recht op gelijke behandeling van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen opleveren. Daarmee neemt de initiatiefneemster uitdrukkelijk afstand van de beweegredenen van de huidige Zondagswet. Zij wil daarmee bereiken dat na intrekking van de Zondagswet gemeentebesturen niet zonder meer bevoegd worden tot het nemen van alle maatregelen die nu bij en krachtens de Zondagswet genomen zijn en kunnen worden. Dat neemt niet weg dat gemeentebesturen ervoor kunnen kiezen in hun gemeente op zondagen – of andere dagen van de week – een bepaald niveau van openbare rust te bevorderen en daartoe maatregelen te nemen. Daarbij is het wel van belang een helder onderscheid te maken tussen het begrip ‘zondagsrust’ in godsdienstige zin en een godsdienstig-neutrale benadering van ‘openbare rust’ (vergelijkbaar met het begrip ‘openbare orde’) en daarmee soms ook in één adem genoemd: openbare orde en rust.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.