TK 2015/16, 34 449 Intrekking goedkeuring overeenkomst Oekraïne

Initiatiefwetsvoorstel (12-04-2016) van de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds

—Gelet op de uitslag van het referendum van 6 april 2016, waarbij een ruime meerderheid van de kiezers heeft aangegeven tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne te zijn, dienen initiatiefnemers een wetsvoorstel in tot intrekking van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten enerzijds, en Oekraïne anderzijds.

Nu de initiatiefnemers hebben begrepen dat de regering nog maanden, dan wel tot na de eerstvolgende Europese top eind juni, dan wel enige tijd nodig heeft om zich te beraden over de uitslag van het referendum, is volgens de initiatiefnemers sprake van strijdigheid met artikel 11 van de Wet raadgevend referendum. Op grond van artikel 11 van de Wet raadgevend referendum dient, indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, zo spoedig mogelijk een voorstel van wet te worden ingediend.

Initiatiefnemers willen graag zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en kiezen er daarbij voor de stem van het volk te respecteren.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.