TK 2006/07, 30 926 Indicatiestelling AWBZ

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling

—De Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt aangewezen als het bestuursorgaan dat in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is belast met de vaststelling van de zorg waarop een verzekerde is aangewezen. Daarbij is vooralsnog gekozen voor aansluiting bij de feitelijke situatie van dit moment. Het CIZ oefent deze taak op dit moment uit. Thans draagt de AWBZ de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten nog op te voorzien in de aanwijzing van een indicatieorgaan dat voor hun inwoners die taak vervult. Tegelijk is in de bestaande wettelijke regeling nadrukkelijk een rol voor de rijksoverheid voorzien in de aansturing van de activiteiten rond indicatiestelling. Met de totstandkoming van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt duidelijk gemarkeerd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning, inclusief de daarin opgenomen voorzieningen die na de inwerkingtreding van deze wet geen onderdeel meer uitmaken van de aanspraken dan wel subsidies op grond van de AWBZ. De gemeenten hebben geen verantwoordelijkheid voor de zorg die verleend wordt op grond van de AWBZ. Er is dan ook geen goede grond meer voor het handhaven van een gemeentelijke rol bij de aanwijzing van het indicatieorgaan voor de AWBZ. De voorgestelde regeling is noodzakelijk om de wettelijke regeling van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de indicatiestelling voor de AWBZ in overeenstemming te brengen met de verantwoordelijkheid van de minister voor de AWBZ enerzijds en die van de gemeenten voor de maatschappelijke ondersteuning anderzijds. Indien de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling voor de AWBZ bij de gemeente zou blijven, kan er sprake zijn van een belangenconflict. De voorgestelde wettelijke regeling is ook noodzakelijk om, als de Wmo is ingevoerd, mogelijk te maken dat gemeenten desgewenst het CIZ inschakelen bij het toewijzen van Wmo-voorzieningen. Langs die weg kan uitvoering gegeven worden aan de wens te komen tot één loket voor de burger die op de verschillende voorzieningen is aangewezen.
 

Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.