SG 2004/05, 29 807 WOTS-verdrag met Thailand

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (16-9-2004) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake de overbrenging van gevonniste personen en de samenwerking bij de tenuitvoerlegging van strafvonnissen, met bijlage; Den Haag, 23 augustus 2004.

Ook andere EU-lidstaten hebben al een verdrag inzake overbrenging van gevonniste personen met Thailand gesloten. Al deze verdragen van de EU-partners dragen een duidelijk Thais stempel. Het meest opvallende is de voorwaarde dat, indien de wet van de staat van veroordeling dat voorschrijft, een veroordeelde eerst een bepaald deel van zijn straf moet ondergaan, voordat hij voor overbrenging in aanmerking kan komen. De voorwaarde dat een deel van de straf in Thailand moet worden uitgezeten voordat met voor overbrenging in aanmerking kan komen, de zogeheten tenuitvoerleggingsdrempel (de tul-drempel), is in dit verdrag vastgelegd. Concreet betekent de tul-drempel voor de overbrenging bij drugsdelicten het volgende. Bij een Thaise veroordeling tot een tijdelijke vrijheidsstraf ter zake van een enkelvoudig Opiumwetdelict zal de betrokkene eerst vier jaren in Thailand moeten uitzitten. Daarna kan hij een verzoek tot overbrenging doen. Vervolgens moet worden bezien om welk delict het gaat en wat de maximumstraf daarvoor naar Nederlands recht is en na hoeveel tijd hij in aanmerking komt voor vervroegde invrijheidstelling. Is iemand in Thailand veroordeeld tot een levenslange vrijheidsstraf voor een drugsdelict dan kan hij pas na acht jaren een verzoek doen en gelden verder dezelfde criteria. Past men deze regels toe op de Nederlandse Opiumwetdelicten dan blijkt dat er bij de drempel van 4 jaren een aanzienlijk strafrestant resteert in geval van in- en uitvoer van drugs, maar dat voor de Nederlandse Opiumwetdelicten waarop een maximumstraf van 8 jaren is gesteld er een aanzienlijk kleiner strafrestant over blijft, terwijl bij een Nederlands strafmaximum van 4 jaren geen strafrestant over blijft. De Thaise tul-drempel van 8 jaren ligt onder de hoogste maximumstraf van 12 jaren die in Nederland kan worden opgelegd voor een enkel drugsdelict. Echter van een straf van 12 jaren wordt tengevolge van de vervroegde invrijheidstelling in Nederland ten hoogste tweederde ten uitvoer gelegd. Dat betekent dat er na 8 jaren Thaise detentie geen straf meer over is die in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. De situatie is iets anders als betrokkene in Thailand is veroordeeld voor meer dan een Opiumwetdelict of voor een drugsdelict en bij voorbeeld deelneming aan een criminele organisatie.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.