SG 2004/05, 30 249 Verontreiniging zee door schepen

Brief van de minister van BuZa (31-8-2005) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegt het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978, met Bijlage; Londen, 26 september 1997 (Trb. 1999, 169, Trb. 2002, 192 en Trb. 2005, 30).

Het Protocol voegt een nieuwe Bijlage VI toe aan het MARPOL verdrag van 1978, die de volgende emissies door schepen bestrijkt: verzurende emissies (uitlaatgassen motoren); stoffen die de ozonlaag aantasten (zoals van brandblussers); vluchtige organische stoffen (lading tankschepen) en incinerators (vuilverbrandingsinstallaties).

De bijlage is op 19-5-2005 al in werking getreden.voor ca. 62,50% tonnage.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.