TK 2006/07, 30 930 Vereenvoudiging procedures voor amvb's op VROM-gebied

Wetsvoorstel (15-1-2007) tot wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures).

De bijzondere voorbereidingsprocedures (voorpublicatie, voorhang en nahang) voor de totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur in diverse wetten van VROM worden vereenvoudigd, geharmoniseerd en in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving. Een groot aantal VROM-wetten wijkt wat die procedures betreft, op onderdelen af van de Aanwijzingen. In de Aanwijzingen is een afgewogen benadering te vinden van het gebruik van bijzondere procedures voor de totstandkoming van amvb's. In het verleden is er in de VROM-wetgeving een tamelijk royaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dergelijke procedures voor te schrijven. Daardoor vergt de totstandkoming van amvb's, maar ook de vereenvoudiging of intrekking daarvan, in veel gevallen meer tijd dan wenselijk is. Dit is ook nadelig voor het tempo waarin de VROM-regelgeving kan worden afgeslankt en gemoderniseerd. Het wetsvoorstel bevat een aantal hoofdelementen. Het eerste element is het afschaffen van de nahang. (Bij nahang krijgen de beide Kamers de gelegenheid te reageren op een amvb na de vaststelling ervan. Bij voorhang krijgen de beide Kamers de gelegenheid te reageren op het ontwerp van een amvb.) De nahangprocedure zal wat betreft amvb's die niet louter een administratief, procedureel, organisatorisch of technisch karakter hebben, worden vervangen door een voorhangprocedure. Het tweede element houdt in dat wordt voorgesteld om de voorhangprocedure slechts te behouden voor amvb's die niet louter een administratief, procedureel, organisatorisch of technisch karakter hebben, maar er 'echt toe doen', dat wil zeggen amvb's met politiek of bestuurlijk gezien belangrijke voorschriften met niet-verwaarloosbare materiële verplichtingen voor burgers, bedrijven of decentrale overheden. Ten derde wordt voorgesteld de wettelijke verplichting tot het doorlopen van een voorhangprocedure te beperken tot de eerste vaststelling van de betrokken amvb's. Bij regelgevingsprojecten van enige betekenis zullen de desbetreffende voornemens steeds in een vroegtijdig stadium (al voordat de regelingen worden opgesteld) in een beleidsbrief worden voorgelegd aan de Tweede en desgewenst ook aan de Eerste Kamer. Over die brief, waarin de globale inhoud van de regelgeving wordt aangegeven, kan, in een vroegtijdig stadium overleg plaatsvinden.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.