SG 2007/08, 31 455 Verdrag van Warschau bij het opsporen en volgen van kapitaalstromen

Brief van de Minister van BuZa (28-4-2008) over het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme; Warschau, 16 mei 2005.

Het verdrag vloeit voort uit de behoefte aan een nadere precisering en uitwerking van de bestaande afspraken om de internationale samenwerking in strafzaken bij het opsporen en volgen van kapitaalstromen en het leggen van beslag op vermogensobjecten te vergemakkelijken. Werd aanvankelijk gedacht aan een aanvullend protocol bij het op 8 november 1990 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven (het Verdrag van 1990), naarmate de onderhandelingen over de gewenste verbeteringen van dat verdrag vorderden, raakten de delegaties steeds meer overtuigd van het feit dat een volledig herzien verdrag het meest recht zou doen aan de reikwijdte en betekenis van overeengekomen wijzigingen en aanvullingen. Het verdrag versterkt de mogelijkheden tot internationale samenwerking op het gebied van de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Het verdrag ligt daarmee nadrukkelijk in het verlengde van de voornemens van dit kabinet tot intensivering van de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Het verdrag is op 17 november 2005 voor het Koninkrijk ondertekend. Intussen hebben ook 26 andere landen ondertekend. Het is op 1 mei 2008 in werking getreden na bekrachtiging door zes landen, waarvan vier landen tevens lid van de Raad van Europa zijn. Het verdrag kan voor Nederland worden bekrachtigd zonder dat in aanvullende uitvoeringswetgeving behoeft te worden voorzien. Het verdrag kan om die reden ter stilzwijgende goedkeuring worden voorgelegd.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.