SG 2008/09, 31 971 Verdrag culturele diversiteit

Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, met Bijlage; Parijs, 20 oktober 2005. Ter stilzwijgende goedkeuring wordt overgelegd het op 20 oktober 2005 te Parijs totstandgekomen verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, met Bijlage (Trb. 2007, 89).

Op 2 november 2001, tijdens de 31ste Algemene Vergadering, nam UNESCO unaniem de 'Universal Declaration on Cultural Diversity' aan. Deze Verklaring noemt culturele diversiteit de 'gemeenschappelijke erfenis van de mensheid' en stelt dat culturele goederen niet slechts gebruiksartikelen of consumptiegoederen ('mere commodities or consumer goods') zijn, maar ook richtingaanwijzers wat betreft identiteit en waarden ('vectors of identity, values and meaning'). Het actieplan bij de Declaratie noemt als eerste punt het uitwerken van een bindend instrument over culturele diversiteit. Dat heeft geresulteerd in dit UNESCO-Verdrag dat op 20 oktober 2005 tijdens de 33ste Algemene Vergadering is aangenomen. Op 18 december 2006 kwam de dertigste ratificatie binnen, zodat het Verdrag op 18 maart 2007 van kracht werd. Het Verdrag bevat artikelen over het belang van culturele identiteit, diversiteit en pluralisme, de verhouding tussen culturele diversiteit en mensenrechten, en tussen culturele diversiteit en creativiteit. Verder gaat het Verdrag in op het belang van internationale solidariteit en duurzame internationale ontwikkeling met voorkeursbehandeling voor ontwikkelingslanden. Tenslotte zijn aanvullende bepalingen opgenomen over monitoring, complementariteit, instelling van een comité, een geschillenregeling, toetredingsregels en wijzigingsregels. De Nederlandse wetgeving behoeft voor de uitvoering van het Verdrag niet te worden aangepast.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.