SG 2008/09, 31 725 Verdrag bescherming moederschap

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken (28-8-2008) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien), 1952; Genève, 15 juni 2000.

Het voorstel heeft betrekking op de toetreding van Nederland tot het Verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap dat op 15 juni 2000 door de Internationale Arbeidsorganisatie is aangenomen (Verdrag 183). De toetreding tot dit verdrag heeft automatisch opzegging van het op 28 juni 1952 tot stand gekomen Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien) (Trb. 1953, 129) tot gevolg. De Nederlandse wet- en regelgeving voldoet aan de bepalingen die zijn opgenomen in Verdrag nr. 183. Tevens zijn in de Europese regelgeving vergelijkbare normen opgenomen, die reeds zijn geïmplementeerd in de Nederlandse nationale wet- en regelgeving. De meerwaarde van bekrachtiging van dit verdrag ligt dan ook vooral in de meerwaarde voor de mondiale gemeenschap. Verdrag nr. 183 draagt bij aan de kwaliteit van arbeid door middel van een vanuit mondiaal oogpunt noodzakelijke bescherming van het moederschap voor de werknemer. Het verdrag is sinds de totstandkoming op 15 juni 2000 tot op heden slechts door 13 staten geratificeerd. Maar daaraan wordt geen argument ontleend om af te wijken van de beleidslijn uit 1995 om verdragen te bekrachtigen die aan de gestelde criteria voldoen.

Tegelijk met het verdrag is door de Internationale Arbeidsconferentie op 15 juni 2000 de Aanbeveling nr. 191 aangenomen. De aanbeveling is juridisch niet bindend en verplicht niet tot wettelijke maatregelen. Bij de beleidsontwikkeling zal met de geest en de strekking van de aanbeveling rekening worden gehouden, zonder dat dit betekent dat de suggesties letterlijk worden overgenomen. De aanbeveling zal fungeren als een leidraad voor het verdere beleid. Aanbeveling nr. 191 bevat onder meer de richtsnoeren voor: zwangerschaps- en bevallingsverlof; ontslagbescherming en non-discriminatie en bescherming van de gezondheid.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.