TK 2007/08, 31 331 Verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding

Initiatiefwetsvoorstel (24-1-2008) van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer en in voor het publiek openstaande gebouwen.

Dit voorstel komt volgens de indiener neer op het expliciet maken van enkele verplichtingen die reeds impliciet in de Wet op de identificatieplicht aanwezig worden geacht. Zo is omwille van de helderheid de draagplicht verwoord die thans besloten ligt in het gebod het identiteitsbewijs op verzoek van de ambtenaar te tonen. De wet bevat volgens de indiener een omissie waar het de vaststelling van de identiteit betreft. Identificatie is zinloos als men het gezicht van de betrokken persoon niet kan vergelijken met de foto op het identiteitsbewijs. De kern van het wetsvoorstel wordt dan ook gevormd door de verplichting van een ieder om verificatie van zijn identiteit mogelijk te maken en - in verband daarmee - het verbod om in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen gezichtsbedekkende kleding of voorwerpen te dragen. Gekozen is dus voor een algemeen verbod in plaats van voor een verplichting om op verzoek het gezicht te onthullen. Op 12 juli 2007 dienden de leden Wilders en Fritsma een initiatiefwetsvoorstel in dat het dragen van een boerka of een nikaab in de openbare ruimte strafbaar moet stellen (TK. 31 108). Dit wetsvoorstel verschilt daarmee in meerdere opzichten van dit initiatief dat slechts betrekking heeft op bepaalde vormen van gezichtsbedekkende kleding en een ander oogmerk heeft.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.