SG 2003/04, 29 418 Stemprocedure Europese Centrale Bank

In een brief d.d. 2-2-2004 legt de minister van Buitenlandse Zaken ter stilzwijgende goedkeuring voor het besluit van de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders inzake een wijziging van artikel 10.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank; Brussel, 21 maart 2003.

In de huidige situatie waarbij de Raad van Bestuur uit 12 nationale bankpresidenten en zes directieleden bestaat, heeft elk lid één stem. Ingevolge het gewijzigde tweede lid van artikel 10 van de Statuten zullen niet meer dan 21 leden van de Raad van Bestuur hun stem kunnen uitbrengen. Tot en met dat aantal leden - in samenstelling van maximaal 15 nationale bankpresidenten en zes directieleden - zal ieder lid stemrecht hebben. Dat verandert wanneer het aantal nationale bankpresidenten meer dan 15 wordt. In dat geval zal voor de besluitvorming worden overgestapt op een (door indeling naar grootte bruto nationaal product bepaald) roulatiesysteem waarbij het stemrecht zal rouleren onder de nationale bankpresidenten. Het roulatiesysteem heeft tot doel de uitbreiding op termijn van het euro-gebied tot 27 staten mogelijk te maken (de huidige 15 EU-lidstaten + de tien nieuwe toetreders tot de EU + Bulgarije en Roemenië.)

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.