TK 2006/07, 31 019 Reglement van Orde van de Tweede Kamer : parlementaire enquête

Voorstel (1-5-2007) tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementaire en extern onderzoek.

Met de inwerkingtreding van de Wet op de parlementaire enquête 200. is een wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer noodzakelijk geworden. Deze gelegenheid is aangegrepen om de besluitvormingsprocedures over de totstandkoming van parlementair onderzoek te moderniseren en vergaand te vereenvoudigen. De besluitvormingsprocedures worden vastgelegd in een afzonderlijke regeling: de Regeling parlementair en extern onderzoek. De Regeling parlementair en extern onderzoek beschrijft de totstandkoming van onderzoeksvoorstellen. Ook wordt in de regeling voorgeschreven dat de keuze voor het onderzoeksinstrument wordt onderbouwd. De Regeling wordt tegelijkertijd met de wijziging van het Reglement van Orde voorgelegd aan de Tweede Kamer. Alle relevante bepalingen over de parlementaire enquête zijn verwerkt in de tekst van de Wet op de parlementaire enquête 200. Het huidige Reglement van Orde Bevat nog bepalingen met een externe werking. Dat wil zeggen dat ook derden geraakt worden door hetgeen momenteel is vastgelegd in het Reglement van Orde. Hier wordt gedoeld op de artikelen die betrekking hebben op het horen van getuigen en deskundigen en het afleggen van een valse verklaring. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is het wenselijk dat dergelijke bepalingen worden vastgelegd in de wet zelf en niet in een intern 'huishoudelijk' reglement van de Tweede Kamer.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.