SG 2009/10, 32 181 Protocol bij Verdrag grensoverschrijdend MER

Brief van de Minister van BuZa (9-10-2009) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, met Bijlagen; Kiev, 21 mei 2003.

Het Koninkrijk is voor Nederland partij bij het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag van Espoo inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo-verdrag) (Trb. 1991, 104). Dit verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) ziet erop toe dat voor activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen een milieu-effectrapportage wordt uitgevoerd en dat het land waarin een dergelijke activiteit zal plaatsvinden het mogelijk benadeelde land informeert (autoriteiten en publiek) en de mogelijkheid biedt tot overleg (consultatie).

In 2001 is tijdens een bijeenkomst in het kader van het Espoo-verdrag te Sofia, Bulgarije, besloten door de Partijen bij het Verdrag een juridisch bindend Protocol betreffende de strategische milieubeoordeling op te stellen, conform de strekking van het Espoo-verdrag. De oorspronkelijke tekst van het verdrag luidt dat het wenselijk is om een milieu-effectrapportage bij plannen en programma’s uit te voeren; de minimale verplichting om dit te doen ligt sinds de totstandkoming van het Espoo-verdrag (echter) op projectniveau. Op 21 mei 2003 werd in Kiev, Oekraïne, daarom aangenomen het Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (SEA-Protocol) (Trb. 2003, 154 en Trb. 2005, 13), als uitwerking van het besluit van 2001.

Het SEA-Protocol regelt de strategische milieubeoordeling bij plannen en programma’s. Het doel van het SEA-Protocol is milieu vroegtijdig een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming, teneinde duurzame ontwikkeling te bevorderen. Door het uitvoeren van een strategische milieubeoordeling wordt het milieubelang al meegenomen in de planfase en niet alleen in de project/activiteitenfase. Daarbij past het uitvoeren van een strategische milieubeoordeling in de geest van mondiale afspraken en doelen (o.a. millennium doelen) met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.