TK 2005/06, 30 313 Onderwijsachterstanden

Voorstel van wet (23-9-2005) tot Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid.

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe wettelijke regeling voor het onderwijsachterstandenbeleid. Beoogd wordt de onderwijsachterstand van leerlingen efficiënter en effectiever aan te pakken, in het bijzonder door het bestrijden van taalachterstanden en voortijdig schoolverlaten. De inzet van de middelen die worden toegekend aan gemeenten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden moet beter aansluiten bij de feitelijke achterstand van de leerling en worden gericht op het gebruik van effectieve instrumenten, zoals het werken met schakelklassen en voor- en vroegschoolse educatie. Het gaat er vooral om bij zeer jonge kinderen al achterstanden op de sporen. In het voortgezet onderwijs zal een gerichte aanpak op probleemcumulatie worden geïntroduceerd: het Leerplusarrangement VO. De doelstellingen hiervan zijn het leveren van meer maatwerk voor de leerling, het maximaliseren van de leerprestaties door onder meer het stimuleren van taalbeleid en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten door onder meer versterking van het netwerk rond de school. Uitgangspunten hierbij zijn dat de administratieve lasten voor de school minimaal zijn en dat de middelen daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn. Tot slot zal een verplicht overleg tussen gemeenten en schoolbesturen worden geïntroduceerd. Dit overleg heeft betrekking op zowel het primair als het voortgezet onderwijs en heeft als doel het maken van afspraken over het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder voor het primair onderwijs de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar basisonderwijs. Verwacht wordt dat het overleg zal bijdragen aan het terugdringen van de achterstandsproblematiek in een gemeente.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.