TK 2008/09, 31 938 Minimumstraffen

Initiatiefwetsvoorstel (27-4-2009) van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis.

De initiatiefnemer stelt voor minimumstraffen in te voeren voor drie categorieën:

1. Geweldsmisdrijven en andere misdrijven die door hun aard en uitwerking een ernstige bedreiging vormen voor individuele burgers en/of voor onze samenleving.

2. Het misdrijf bedreiging, lichtere varianten van geweldsdelicten tegen personen alsook dierenmishandeling.

3. Misdrijven die door hun aard en/of uitwerking ernstige overlast veroorzaken voor individuele burgers en/of onze samenleving. De recidivist in deze categorie moet de zekerheid hebben dat hij de gevangenis in gaat.

Verder wordt de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens verlaagd van 18 naar 16 jaar en wil de indiener straatterreur aanpakken in gevallen als niet bewezen kan worden wie uit de groep de steen heeft gegooid en met welke intentie de gooier (opzetgericht op bepaalde gevolgen c.q. voorbedachten rade) dat heeft gedaan. Die bewijsproblemen zouden volgens de indiener opgelost moeten worden door wijzigingen in de strafbepaling inzake openlijke geweldpleging (art 141 Wetboek van Strafrecht) waarbij de gehele groep (dus ook degenen die niet zelf de steen hebben gegooid), voor de ingetreden gevolgen aansprakelijk zijn. Tenslotte zijn er nog andere maatregelen: 'Geen kwantum-korting meer voor misdadigers’ (het beperkt cumulatiestelsel bij de meerdaadse samenloop, moet worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel); 'Geen korting meer voor misdadigers’ (geen strafkorting bij poging); 'Geen zware criminelen en recidiverende daders meer laten lopen’(de first offenders en recidivisten van misdrijven uit de categorieën 1 en 2 en de recidivisten van misdrijven uit categorie 3 moeten totdat in hun zaak onherroepelijk vonnis is gewezen, verplicht in preventieve hechtenis worden gehouden).

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.