SG 2008/09, 31 969 Merkenrecht Verdrag

Wetsvoorstel (27-5-2009) tot wijziging van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); Singapore, 27 maart 2006. Ter stilzwijgende goedkeuring wordt overlegd het op 27 maart 2006 te Singapore tot stand gekomen Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met reglement en bijlagen) (Trb. 2007, 23).

Op 27 maart 2006 is te Singapore in het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (Trb. 2007, 23), met bijbehorend Reglement en Aanvullende Resolutie bij het Verdrag tot stand gekomen.

Het Koninkrijk is partij bij het op 27 oktober 1994 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake het merkenrecht (Trb. 1995, 255; Kamerstukken II 1995/96, 24 759 (R 1573) nr. 1; hierna: het Verdrag van 1994). Met dat verdrag was beoogd te komen tot uniformering en vereenvoudiging van de formele vereisten die nationale of regionale bureaus in het verkeer met de merkenbureaus van de verdragsluitende partijen kunnen stellen aan aanvragers en houders van een merkenrecht. Met het onderhavige verdrag wordt het Verdrag van 1994 geactualiseerd, uitgebreid en vereenvoudigd. Daarmee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wens van het internationaal werkende bedrijfsleven om de voorwaarden te harmoniseren waaronder een merkregistratie verkregen kan worden. Immers, verscheidenheid in de formele vereisten die landen stellen aan merkregistratie betekent voor internationaal opererende ondernemingen die er belang bij hebben hun merk ook op internationaal niveau te beschermen een aanmerkelijke belasting aan moeite en kosten.

Een belangrijke reden voor de actualisatie is gelegen in de snelle opmars van het gebruik van elektronisch berichtenverkeer en van communicatie via het internet. Het Verdrag van 1994 voorzag niet daarin en ging nog uit van communicatie op papier. Andere aspecten, die aandacht vergden, omvatten onder meer de verschillende soorten merken. Het Verdrag van 1994 had uitsluitend betrekking op zichtbare tekens, waarbij geen ruimte bestond voor bescherming van niet-zichtbare tekens, zoals geluidsmerken.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.