Mededingingswet

Wetsvoorstel (22-7-2002) tot wijziging van de Mededingingswet (toekennen van de bevoegdheid een EG-vrijstelling in te trekken).

Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid aan de raad van bestuur van de NMa om het Europese kartelverbod van toepassing te verklaren op een afspraak die onder een EG-vrijstellingsverordening valt. De EG-vrijstellingsverordening voor verticale afspraken is nu de enige verordening die voorziet in de mogelijkheid dat een bevoegde nationale autoriteit op een afspraak die onder die vrijstelling valt, toch weer het kartelverbod van artikel 81, eerste lid, van toepassing verklaart. Het is echter denkbaar dat er ook voor andere soorten mededingingsafspraken EG-vrijstellingsverordeningen zullen worden vastgesteld die een zodanige mogelijkheid bevatten. De minister van EZ acht het niet wenselijk dat, als een andere EG-vrijstellingsverordening met zo'n mogelijkheid zou worden vastgesteld, eerst een wetswijziging tot stand zou moeten worden gebracht voordat de raad van bestuur ook werkelijk over die mogelijkheid kan beschikken.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.