SG 2005/06, 30 353 IAO-ziekteverdrag

Brief van de minister van BuZa (31-10-2005) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Verdrag betreffende geneeskundige verzorging en uitkering bij ziekte, 1969 (Verdrag nr. 130, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënvijftigste zitting); Genève, 25 juni 1969 (trb. 1970, 136).

De bekrachtiging van dit Verdrag is reeds in 1972 overwogen. Maar toen werd vastgesteld dat Nederland zich niet aan dit verdrag kon binden, omdat de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet niet voldeed aan de verdragsnorm dat de bescherming zich moet uitstrekken tot hetzij alle loontrekkenden, hetzij 75 procent van de actieve beroepsbevolking, hetzij 75 procent van alle ingezetenen. Met de introductie van de Zorgverzekeringswet verandert deze situatie. Met deze wet wordt het verbrokkelde stelsel van ziektekostenverzekeringen vervangen door één wettelijk verzekeringsregime voor alle ingezetenen van Nederland. Samen met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bestrijkt de Zvw het totale zorgveld in Nederland.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.