TK 2004/05, 30 188 Hergebruik overheidsinformatie

Voorstel van wet (16-7-2005) tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie).

De richtlijn beoogt het hergebruik van overheidsinformatie, voor zover dat volgens de wetgeving van de lidstaat mogelijk is, te regelen op basis van eerlijke, evenwichtige en niet-discriminerende voorwaarden. Nederland zou uiterlijk 1 juli jl. aan de richtlijn hebben moeten voldoen. Documenten moeten kunnen worden gebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en zo breed mogelijk beschikbaar zijn.

De procedure voor de aanvraag van hergebruik van informatie zal aansluiten op de procedure die geldt voor een WOB-verzoek. Zo wordt voorkomen dat er twee verschillende procedures ontstaan. In de WOB komt een nieuw hoofdstuk waarin staat hoe een verzoek tot hergebruik gedaan kan worden. Een overheidsorgaan zal eerst onderzoeken of het om openbare informatie gaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Auteurswet blijven volledig van toepassing. In Nederland geldt nu al het principe dat alle informatie die van overheidsorganen afkomstig is, vrijelijk hergebruikt mag worden. De hergebruikprocedure is dan ook alleen van toepassing als de overheid aangeeft dat er op informatie auteursrecht ligt. Hergebruik kan bijvoorbeeld geweigerd worden als het gaat om het hergebruik politielogo's, paspoorten of diskettes van de Belastingdienst, of aan voorwaarden worden gebonden, zoals het betalen van een vergoeding. Volgens het wetsvoorstel heeft de overheid een betrekkelijk grote discretionaire bevoegdheid om een afweging te maken tussen de verschillende betrokken belangen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.