SG 2003/04, 29 639 Fiscale informatie Aruba-VS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (24-5-2004) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de uitwisseling van gegevens met betrekking tot belastingen; Washington, 21 november 2003 (Trb. 2004, 17 en 135).

Het verdrag bevat bepalingen met betrekking tot de uitwisseling van fiscale gegevens, zoals heffingen op belastingen, invorderingen, opsporing en vervolging van fiscale vergrijpen, alsmede strafrechtelijke overtredingen van belastingwetten. Het doel van deze uitwisseling is te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige belastingheffing van een ingezetene of een onderdaan van Aruba of de Verenigde Staten van Amerika. Indien de verzoekende Partij niet heeft vermeld voor welk fiscaal belang de gevraagde informatie dient, is de bevraagde Partij niet gehouden de gevraagde informatie te verstrekken. Voor het verdrag heeft een modeltekst van 16 april 2002 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling als basis gediend. (Die tekst is onder andere gepubliceerd in de bundel teksten Internationaal en EG belastingrecht, uitgave 2002/2003/ISBN 9020024841.)

De V.S. heeft met andere landen in het Caraïbisch gebied soortgelijke verdragen gesloten. Het verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen (Trb. 2002, 102) is parlementair goedgekeurd. (TK 2003/04, 29 215 (R1742)).

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.