SG 2004/05, 30 113 Europees Landschapsverdrag

Brief van de minister van BuZa (4-5-2005) waarmee hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het op 20 oktober 2000 te Florence totstandgekomen Europees Landschapsverdrag (Trb. 2005, 23).

Het Verdrag, opgesteld in het kader van de Raad van Europa, is het eerste Europese Verdrag dat zich specifiek richt op het landschap. Het heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen en het organiseren van Europese samenwerking op dat gebied. De 'Florence Conventie' is inmiddels door 16 landen geratificeerd en op 1 maart 2004 in werking getreden. Nu de Raad van Europa heeft voorzien in een uitvoerend secretariaat acht Nederland de tijd rijp ook partij te worden. De verplichtingen voortvloeiend uit het verdrag zijn in het kort: het landschap in wetten te behandelen, met als doel landschapsbescherming, -beheer en -planning/ontwerp voor middel van specifieke maatregelen; de procedures vast te stellen voor inspraak en deelname van betrokkenen bij het vaststellen en uitvoeren van landschapsbeleid; het landschapsbeleid te integreren in nationale en regionale ruimtelijke plannen, in stedenbouwkundige beleidsplannen, en in aangrenzend beleid; samen te werken met andere landen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.