SG 2008/09, 32 046 EU-verdrag witwassen met Zwitserland

Brief van de Minister van BuZa (26-8-2009) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring de overeenkomst overlegt voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden; Luxemburg, 26 oktober 2004.

De Overeenkomst heeft tot doel de samenwerking met Zwitserland te versterken teneinde fraude en andere illegale activiteiten (waaronder het witwassen van geld) te bestrijden, die de financiële belangen van partijen (in het bijzonder ook die van de EG en haar lidstaten) schaden. Daartoe wordt de administratieve bijstand tussen de EG-partners en Zwitserland versterkt en wordt de nodige wederzijdse rechtshulp verstrekt, met inbegrip van huiszoeking en inbeslagneming van goederen. Het bestaande instrumentarium voldeed niet, waardoor het nodig was een afzonderlijk verdrag met Zwitserland te sluiten. De overeenkomst maakt onderdeel uit van een groot pakket van overeenkomsten waarin de samenwerking tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat wordt geïntensiveerd. Het merendeel van deze overeenkomsten wordt door de EU zelf gesloten; vanwege het gemengde karakter van de onderhavige overeenkomst (met name de strafrechtelijke aspecten) is bij deze overeenkomst sprake van een gemengd akkoord.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.