Eenvormige Beneluxwet tekeningen en modellen

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (3-2-2003) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen; Brussel, 20 juni 2002.

De Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen is een bijlage bij het in 1966 totstandgekomen Benelux-verdrag inzake tekeningen en modellen en bevat een gemeenschappelijke regeling van het modellenrecht in de Beneluxlanden. Het heeft betrekking op de bescherming van het uiterlijk van twee- en driedimensionale voortbrengselen (tekeningen of modellen van nijverheid). De wijzigingen betreffen de volgende drie onderwerpen: 1. Implementatie van Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen; 2. de invoering van een register van modellengemachtigden; 3. aanvulling en verbetering van enkele bepalingen in de wet.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.