SG 2003/04, 29 580 Doorgifte persoonsgegevens

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (18-5-2004) waarin hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het op 8 november 2001 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, betreffende toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer van gegevens; Straatsburg, 8 november 2001 (Trb. 2003, 122 en 165).

Het doel van het aanvullende protocol is verbetering van de toepassing van de beginselen van het verdrag van 28-1-1981, Trb. 1988, 7, door de toevoeging van twee nieuwe bepalingen. Artikel 1 van het protocol ziet op het oprichten van toezichthoudende autoriteiten. Artikel 2 ziet op het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen of organisaties die geen partij zijn bij het verdrag. Het aanvullende protocol is van belang voor Nederland omdat het bewerkstelligt dat meerdere landen een behoorlijk niveau van bescherming zullen waarborgen, als gevolg waarvan de doorgifte van persoonsgegevens naar die landen minder snel op bezwaren stuit.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.