TK 2007/08, 31 230 Burgerlijk recht en corruptie

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken (21-9-2007) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Burgerrechtelijk Verdrag inzake Corruptie; Straatsburg, 4 november 1999.

Doelstelling van het verdrag is dat de verdragspartijen in hun nationale recht voorzien in effectieve rechtsmiddelen, inclusief schadevergoeding, voor personen (daaronder begrepen natuurlijke en rechtspersonen) die door corruptie worden benadeeld. Het verdrag vereist niet dat het rechtsmiddel specifiek moet zijn toegesneden op corruptie.

Het verdrag is het eerste internationale instrument waarin algemene uitgangspunten en regels zijn geformuleerd op het terrein van het burgerlijk recht en corruptie. In het verdrag komen onderwerpen aan de orde als definitie van corruptie, schadevergoeding, aansprakelijkheid, geldigheid van contracten en bescherming van werknemers.

Het verdrag is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat het versterken van de internationale samenwerking bij het bestrijden van corruptie van groot belang is en dat het burgerlijk recht kan bijdragen aan de bestrijding van corruptie, in het bijzonder door personen die schade hebben geleden in staat te stellen schadevergoeding te ontvangen voor door corrupte handelingen geleden schade.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.