SG 2006/07, 31 026 Bescherming van landbouwhuisdieren

Brief van de Minister van BuZa (1-5-2007) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Protocol van wijziging van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren ; Straatsburg, 6 februari 1992 (Trb. 2006, 253).

Het doel van de wijzigingen die het Protocol in de Overeenkomst aanbrengt, is om de reikwijdte van de Overeenkomst uit te breiden tot het fokken van dieren en het slachten van landbouwhuisdieren op de boerderij. Het Protocol geeft geen aanleiding tot aanpassing van de geldende nationale regelgeving. De normen die bij het Protocol aan de Overeenkomst worden toegevoegd, zijn namelijk reeds opgenomen in het Besluit welzijn productiedieren. Het in het Protocol nieuw toegevoegde onderdeel met betrekking tot slachten op de boerderij (dient vakkundig te geschieden en in elk geval zonder onnodige pijn of angst komt overeen met het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van het Besluit doden van dieren. De toelichtende nota merkt daarbij op dat ingevolge artikel 44, vierde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren het niet is toegestaan om dieren zonder voorafgaande bedwelming volgens de islamitische of Israëlitische ritus te slachten in andere dan door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangewezen inrichtingen. Het is dus niet toegestaan om op de in het Protocol bedoelde wijze te slachten op de boerderij; daar mag een dier slechts na voorafgaande bedwelming geslacht worden.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.