SG 2010/11, 32 683 Goedkeuring Verdrag voorkoming staatloosheid bij statenopvolging

Brief van de Minister van BuZa (23-2-2011) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegt het op 19 mei 2006 te Straatsburg totstandgekomen Verdrag inzake het voorkomen van staatloosheid met betrekking tot statenopvolging (Trb. 2010, 38 en 99)

—Het doel van dit Verdrag is het vastleggen van verantwoordelijkheden voor een voorgangerstaat en een opvolgerstaat om mensen die hun gewone verblijfplaats hebben op het territorium waarover de statenopvolging plaatsvindt te voorzien van een nationaliteit. Daarnaast regelt het Verdrag het toekennen van een individueel recht op een nationaliteit bij statenopvolging. Het Verdrag geeft hiermee een nadere invulling aan algemene beginselen waar het Koninkrijk der Nederlanden zich al sinds lange tijd aan heeft gebonden. Een van de belangrijkste oorzaken voor staatloosheid is statenopvolging, het overgaan van de soevereiniteit over een bepaald grondgebied van de ene staat op de andere staat. Grote groepen mensen kunnen staatloos worden omdat hun nationaliteit ophoudt te bestaan en het opvolgende gezag weigert een nieuwe nationaliteit te verstrekken. De directe relevantie van dit Verdrag voor ons land is beperkt. Er is echter een aantal belangrijke redenen om het Verdrag wel te ondertekenen en te bekrachtigen.
Ten eerste heeft het Koninkrijk in het bevorderen van de internationale rechtsorde en de verbreiding van mensenrechten altijd een voortrekkersrol gespeeld.
Ten tweede worden aldus de beginselen onderschreven die aan het Verdrag ten grondslag liggen. Het recht op een nationaliteit is een waarde op zichzelf omdat het de formele band met een staat uitdrukt. Daarnaast is het van waarde door de rechten en plichten die aan het hebben van een nationaliteit verbonden zijn.
Ten derde kan het Verdrag ook van belang zijn in de bevordering van het rechtsherstel bij statenopvolging. Nationaliteit is een belangrijk aanknopingspunt voor het herstellen van de rechtsorde. Bovendien is het van belang voor het vervolgen van individuen die misdrijven hebben gepleegd. Zonder nationaliteit is het moeilijk om te bepalen welke rechter bevoegd is en welk recht moet worden toegepast. Het Verdrag kan voor het overige een bijdrage leveren aan het voorkomen van humanitaire chaos, zoals in het verleden, waarbij mensen staatloos en rechteloos achterbleven.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.