SG 2010/11, 32 649 Extra zetels Europees Parlement

Protocol tot wijziging (31-1-2011) van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen; Brussel, 23 juni 2010 (Trb. 2010, 245)

—Brief van de Minister van BuZa waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegt het op 23 juni 2010 te Brussel totstandgekomen bovengenoemde Protocol.
Op de Europese Raad (ER) van december 2008 is afgesproken dat het aantal zetels in het Europees Parlement (EP) voor de periode 2009–2014 na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, zal worden verhoogd van 736 naar 754 zetels. Behalve dat de wijziging van het Protocol het tussentijds aantreden van extra EP-leden mogelijk maakt, sanctioneert de wijziging tevens drie wijzen waarop verkiezing van die parlementariërs tot stand kan komen. De Staten-Generaal is vooruitlopende op de formele instemming met de wijziging van het Protocol al akkoord gegaan met de wijziging van de Kieswet die de toekenning en de bezetting van de extra Nederlandse zetel regelt.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.