TK 2014/15, 34 258 Elektronische bescheiden Kieswet

Initiatiefwetsvoorstel (20-07-2015) tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

—De initiatiefnemer (Kamerlid Klein) beoogt met dit wetsvoorstel het mogelijk te maken om officiële documenten en verklaringen in het kader van de Kieswet via DigiD te kunnen opmaken. In dit initiatiefwetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat de Kieswet formulieren digitaal beschikbaar zijn (bij de Kiesraad). Dit geldt voor alle verkiezingen. Door met DigiD in te loggen kan de gemachtigde van de politieke partij de kandidatenlijst (model H1) invullen en de machtiging voor het gebruik van de naam van de politieke boven de kandidatenlijst (model H3–1) en/of eventueel een gecombineerde naam boven een kandidatenlijst (model H3–2) of een lijstencombinatie (model I10) verlenen. Tevens worden de basisgegevens ingevuld voor de formulieren H4 en H9. De kandidaat kan door middel van DigiD inloggen en een instemmingsverklaring afgeven voor zijn plaats op de kieslijst (kandidatenlijst H9). De kiezer-ondersteuner logt in met DigiD en plaatst daarmee zijn naam en digitale handtekening onder de gewenste kandidatenlijst (ondersteuningsverklaring H4). Tijdens dit proces wordt tevens gecheckt of de kandidaat passief kiesrecht heeft en de ondersteuner kiesgerechtigd is voor de desbetreffende verkiezing. Uiteraard heeft de gemachtigde gedurende het proces volledig inzage in het verloop van de verklaringen en afgegeven ondersteuningen. Immers is de gemachtigde vanuit de politieke partij hiervoor verantwoordelijk en dient indien vereist de nodige coördinerende handelingen te kunnen verrichten. De gemachtigde kan op de dag van kandidaatstelling alle formulieren, na ingelogd te zijn met DigiD met één druk op de knop inleveren. Dit hoeft niet meer in persoon te gebeuren. Afhankelijk van het soort verkiezing wordt dit geacht te zijn gedaan bij het juiste en desbetreffende stembureau. Op eenvoudige wijze kan de omgeving zodanig worden ingericht dat de respondenten via automatisch gegenereerde berichten bevestiging krijgen van de verrichte handelingen.

Ten slotte kunnen de desbetreffende centrale/hoofd stembureaus de bevestigde formulieren downloaden en op juistheid en volledigheid controleren. Voor landelijke verkiezingen ligt deze bevoegdheid bij de Kiesraad zelf. Indien nodig kan een verzuimproces in gang worden gezet. Het behoeft niet veel fantasie om te zien dat deze stembureaus daarmee ook beschikken over een digitale versie van gegevens die makkelijk in eigen software kan worden opgenomen, hetgeen de kans op fouten ook verkleint. De toegankelijkheid voor de verkiezingen wordt hiermee positief verbeterd. Niet door het verlagen van waarborgen, maar wel door het wegnemen van oude analoge drempels.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.