SG 2016/17, 34 704 Douaneverdrag Marokko

Brief van de Minister van BuZa (24-03-2017) waarmee hij ter stilzwijgende goedkeuring voorlegt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

—Marokko is voor Nederland een belangrijke handelspartner op het Afrikaanse continent. Een belangrijk probleem is de smokkel van cannabis, die lokaal in Marokko wordt geproduceerd. Verder woont in Nederland een relatief grote bevolkingsgroep met een Marokkaanse achtergrond, hetgeen ook omvangrijke en frequente goederenbewegingen door particulieren met zich meebrengt. Ten behoeve van de controle van de goederenbewegingen, en ter voorkoming en bestrijding van illegale handel, hecht Nederland aan de totstandkoming van het douaneverdrag. Het gaat daarbij niet alleen om fraude met betrekking tot de douanerechten en smokkel, maar ook om ontduiking van (andere) belastingen bij invoer, alsook om overtreding van sanitaire en fytosanitaire maatregelen, de geneesmiddelenwetgeving, verboden met betrekkingen tot de in- of uitvoer van afvalstoffen en van andere verboden en beperkingen bij in- en uitvoer. Voor Nederland is het Verdrag in het bijzonder van belang om samenwerking mogelijk te maken in de rechtshandhavingstaken van de douane, onder andere in de sfeer van verboden, beperkingen en maatregelen van toezicht ten aanzien van bepaalde goederen (onder andere verdovende middelen en psychotrope stoffen). In dit Verdrag is ook de technische samenwerking geregeld waardoor de mogelijkheid wordt geschapen om ambtenaren uit te wisselen teneinde kennis te nemen van elkaars werkmethoden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.