TK 2011/12, 33 133 Delegatie in SZW-wetgeving

Wetsvoorstel (29-12-2011) tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

—In de motie Jurgens wordt de regering verzocht de vorm van wetgeving waarbij de wetgever in formele zin de lagere wetgevers machtigt om regels te stellen die afwijken van de wet, dan wel in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten, niet meer te gebruiken. De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn hierop aangepast. Het is vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid en kenbaarheid van de regelgeving wenselijk ook delegatiebepalingen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de thans bestaande Aanwijzingen voor de regelgeving op dit punt. Voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt nog dat er met name in de sociale zekerheid relatief veel van dergelijke bepalingen bestaan.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.