SG 2012/13, 33 524 Burgerlijk procesrecht NL-UK

Brief van de Minister van BuZa (24 januari 2013) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring voorlegt de op 9 mei 2012 te Londen tot stand gekomen wijziging van het op 31 mei 1932 te Londen tot stand gekomen Verdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 2012, 106).

—Aanleiding voor deze wijziging is de Wet van 9 oktober 2008 (Stb. 411) waarin onder meer een aanpassing van de Wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653) is opgenomen. In deze laatstgenoemde wet is als ontvangende autoriteit van rogatoire commissies de Rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen, in plaats van de officier van justitie bij deze rechtbank. Uit het oogpunt van harmonisatie en in navolging van het advies van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en de Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht is onderdeel c van artikel 7 van het Verdrag van 1932 met betrekking tot de ontvangende autoriteit van rogatoire commissies gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de rogatoire commissies door de Britse autoriteiten worden overgemaakt aan de rechtbank binnen wier rechtsgebied de getuigen of het grootste aantal van hen woonachtig zijn of verblijven in plaats van aan de officier van justitie bij deze rechtbank. Indien de namen en woon- of verblijfplaatsen van de getuigen niet zijn opgegeven, worden de rogatoire commissies overgemaakt aan de Rechtbank ’s-Gravenhage in plaats van aan de officier van justitie bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.