TK 2013/14, 33 911 Bestedingsvrijheid educatie

Wetsvoorstel (04-04-2014) tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale Opleidingencentra

—Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bestedingsvrijheid van gemeenten inzake het aanbod aan opleidingen educatie te vergroten. De verplichting van gemeenten om het educatiebudget bij regionale onderwijscentra’s (roc’s) te besteden, wordt in een periode van drie jaar geleidelijk afgeschaft, en de wettelijke taak van roc’s om educatie aan te bieden vervalt. Verder wordt het educatiebudget uit het participatiebudget gehaald, en een specifieke uitkering voor educatie ingevoerd. Gemeenten kunnen educatievoorzieningen laten verzorgen door particuliere aanbieders, door een buurthuis, of bibliotheek, en niet alleen, zoals nu het geval is, door ze bij een roc af te nemen. Door de specifieke uitkering toe te kennen aan de regio en te verstrekken aan een coördinerende gemeente binnen die regio wordt niet alleen geborgd dat er regie gevoerd wordt ten aanzien van onder meer de besteding van de middelen, maar ook dat er voldoende financiële draagkracht is om zorg te dragen voor het benodigde aanbod van educatieopleidingen. Het wetsvoorstel brengt geen wijzigingen aan in de doelgroepen, typen educatieopleidingen en de inhoud daarvan. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat alle doelgroepen worden bediend met educatieopleidingen. Voor alle doelgroepen geldt, dat het moet gaan om inwoners van de gemeente van 18 jaar of ouder. Binnen die beperking behoren tot de doelgroepen: analfabeten, laaggeletterden en vrijwillige inburgeraars. Educatie blijft gericht op het verwerven van vaardigheden Nederlandse taal en rekenen door volwassenen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.