TK 2009/10, 32 334 Beperkt toetsingsrecht in tweede lezing

Initiatiefwetsvoorstel (8-3-2010) van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

—Met de bekendmaking van de wet van 25 februari 2009 (Stb. 2009, 120) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet en ontbinding van de Tweede Kamer een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Onlangs is besloten tot ontbinding van de Tweede Kamer. Met het oog hierop wordt het wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Het wetsvoorstel voorziet in een toetsing die beperkt is tot de klassieke grondrechten en daarmee gelijk te stellen bepalingen, zoals het discriminatieverbod, de vrijheid van meningsuiting, het recht op een persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van onderwijs en het verbod op de doodstraf. Het toetsingsverbod voor de sociale grondrechten, de overige grondwettelijke bepalingen en de ongeschreven fundamentele rechtsbeginselen wordt dus in stand gelaten. De keuze om de sociale grondrechten voorlopig buiten beschouwing te laten, is gebaseerd op de gedachte dat deze een ander karakter hebben dan de klassieke.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.