TK 2019/20, 35 328 Beperken vraag naar laagcalorisch gas

Wetsvoorstel (05-11-2019) tot wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laag­calorisch gas van grote afnemers

—Dit wetsvoorstel beoogt te voorzien in een effectieve en efficiënte vermindering van de vraag naar laag­calorisch gas. Daartoe introduceert het een verbod voor de grootste afnemers om van het gastransportnet laag­calorisch gas te onttrekken en stelt het een generiek verbruiksplafond in voor laag­calorisch gas. Het verbod voor de grootste afnemers moet leiden tot een structurele vermindering van de vraag naar laag­calorisch gas met circa 3 miljard m³(n) per jaar. Het verbruiksplafond voorkomt dat er nieuwe groot­verbruikers ontstaan die meer dan 100 miljoen m³(n) laag­calorisch gas gaan verbruiken en daardoor het beoogde effect van de het verbod op laag­calorisch gas voor de negen grootste afnemers deels teniet wordt gedaan. 

Het voorliggende wetsvoorstel is een belangrijk onderdeel van het pakket van samen­hangende maatregelen om de gas­winning uit het Groningen­veld zo spoedig mogelijk naar nul te brengen en het Groningen­veld definitief te sluiten en tevens een robuust gas­systeem in te richten (onafhankelijk van het Groningen­veld) waarin de leverings­zekerheid geborgd blijft. Dit wetsvoorstel beoogt in belang van de leverings­zekerheid bij te dragen aan zo’n robuust gas­systeem. Door de vermindering van de vraag naar laag­calorisch gas, vermindert binnen het gas­systeem de afhankelijkheid van faciliteiten (stikstof­installaties en laag­calorische gasopslagen) die nodig zijn om in de vraag naar laag­calorisch gas te voorzien. Dat betekent dat het risico op uitval van deze faciliteiten gemitigeerd wordt en de redundantie in het systeem wordt verbeterd. Dit maakt het gas­systeem robuuster in geval van tegenvallers en onvoorziene ontwikkelingen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.