SG 2014/15, 34 201 Benelux Interparlementaire Assemblee

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken (24-04-2015) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring voorlegt het op 20-01-2015 te Brussel tot stand gekomen verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee (Trb. 2015, nr. 23)

Het onderhavige Verdrag dat ter goedkeuring wordt aangeboden, bevat bepalingen waardoor de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (IBR) bij de tijd wordt gebracht en wordt gemoderniseerd. Met inachtneming van drie door de IBR genoemde aanbevelingspunten gaat het om de volgende punten:

  • ten aanzien van de aanbeveling ‘betere politieke sturing en optimalisering van de rol van de Assemblee’: meer onderwerpen voor bespreking in de Assemblee, de nieuwe bevoegdheid voor de Assemblee om schriftelijke vragen te stellen aan het Benelux Comité van Ministers en de mogelijkheid voor de Assemblee om regeringsvertegenwoordigers uit te nodigen voor een bespreking;
  • ten aanzien van de aanbeveling ‘een verbetering van de inhoudelijke ondersteuning en informatievoorziening’: betere informatievoorziening betreffende de beleidsprioriteiten van de Benelux Unie;
  • ten aanzien van de aanbeveling ‘een efficiëntere communicatie’: de bespreking van het meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma en het jaarplan van de Benelux Unie in de Assemblee en de openbaarheid van de vergaderingen van de Assemblee.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.