SG 2012/13, 33 724 Begrenzing continentale plat

Briefwisseling (02-09-2013) houdende een verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de begrenzing van het tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee, zoals gewijzigd; ’s-Gravenhage, 3 juli 2013

—Het onderhavige wijzigingsverdrag voorziet in een wijziging van de afbakening van het continentale plat tussen de landen. Vooropgesteld wordt dat de grenzen dezelfde blijven. Deze wijziging van de afbakening tussen beide landen is het gevolg van het op 10 december 1982 tot stand gekomen Zeerechtverdrag (Trb. 1983, 83) en de in dat verdrag vastgelegde bevoegdheid van de kuststaat tot instelling van een maritieme zone, de zogenoemde Exclusieve Economische Zone (hierna: EEZ). Het gaat bij de EEZ om een zone voorbij de territoriale zee tot maximaal 200 zeemijlen, gemeten van de basislijnen. Deze zone dient tussen dichter dan 400 zeemijl tegenover elkaar liggende Staten te worden afgebakend. Binnen de EEZ heeft de kuststaat soevereine rechten met het oog op exploratie en exploitatie ervan. Met deze overeenkomst wordt het karakter van de bestaande afbakening continentaal plat gewijzigd zodat die ook de EEZ’s van beide landen zal afbakenen. Daarnaast is de wijze waarop de afbakening is vormgegeven gewijzigd (wordt: World Geodetic System 1984).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.