TK 2018/19, 35 241 Anti­belasting­ontwijking ATAD2

Wetsvoorstel (28-06-2019) tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2016, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) 

—Vanuit het oogpunt van een snelle en gecoördineerde implementatie van de maatregelen ter bestrijding van belasting­ontwijking heeft de Europese Commissie (EC) in januari 2016 een voorstel gepresenteerd voor een richtlijn om bepaalde aanbevelingen van de OESO over BEPS in de EU toe te passen. Dit voorstel heeft geleid tot de in juli 2016 vastgestelde eerste anti­belasting­ontwijkings­richtlijn (de Anti Tax Avoidance Directive, ATAD1). Het wetsvoorstel ter implementatie van ATAD1 is per 1 januari 2019 in werking getreden. Het onderhavige wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede anti­belasting­ontwijkings­richtlijn tot wijziging van de eerste anti­belasting­ontwijkings­richtlijn wat betreft hybride­mismatches met derde staten (ATAD2). ATAD2 is de opvolger van ATAD1. In ATAD2 zijn de maatregelen ter bestrijding van hybride­mismatches tussen de EU-lidstaten integraal vervangen door maatregelen ter bestrijding van hybride­mismatches tussen de EU-lidstaten en tussen de EU-lidstaten en derde landen. Bovendien is ATAD2 ten opzichte van ATAD1 uitgebreid zodat meer typen hybride­mismatches worden bestreden om te voorkomen dat belasting­plichtigen gebruikmaken van resterende lacunes op het terrein van hybride­mismatches om belasting te ontwijken. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.