TK 2016/17, 34 625 Aanbevelingslijsten en benoemingen

Initiatiefwetsvoorstel (08-12-2016) tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

—Ingevolge de wet doet de Tweede Kamer voordrachten aan de regering ten behoeve van de benoeming van leden van de Hoge Raad en van de Algemene Rekenkamer, voordrachten aan de ministers van AZ, BZK en Defensie, ten behoeve van de benoeming van leden van de Commissie

van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD), en benoemt zij zelf de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen (waaronder de Kinderombudsman en Veteranenombudsman). Ten behoeve van die voordrachten en benoemingen ontvangt de Tweede Kamer steeds aanbevelingslijsten van betrokken instanties, waarbij het aantal kandidaten dat op de aanbevelingslijst moet worden gemeld, wisselt tussen zes (Hoge Raad en Algemene Rekenkamer) en ten minste drie (CTIVD, Nationale ombudsman en substituut-ombudsmannen). Voorts is in de wet geregeld dat de Nationale ombudsman wordt benoemd voor een periode van zes jaren, en dat de substituut-ombudsmannen worden benoemd voor de duur van de ambtstermijn van de ombudsman vermeerderd met een jaar. Met dit initiatiefwetsvoorstel geeft initiatiefnemer Van Vliet uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer, waarvan hij ook voorzitter was. Volgens de werkgroep veroorzaakt de huidige systematiek waarbij bij vacatures in de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad de aanbevelingslijst van zes personen openbaar wordt gemaakt een afbreukrisico voor kandidaten die niet op de voordracht komen te staan of niet worden benoemd. De indiener vermoedt dat afwegingen omtrent het afbreukrisico kunnen leiden tot afzien van solliciteren. Voorgesteld wordt een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van voordrachten voor benoemingen van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad, alsmede om de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman vast te stellen op zes jaren. Zij hebben een zelfstandige taak die rechtvaardigt hen een zelfstandige rechtspositie te verlenen waarbij de benoeming niet langer gekoppeld is aan die van de Nationale ombudsman.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.