SG 2009/10, 32 406 2e Protocol Europees Verdrag wederzijdse rechtshulp

Brief van de Minister van Buza (31-5-2010) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegt het Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 8 november 2001

—De stilzwijgende goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.

Het Tweede Aanvullend Protocol beoogt de mogelijkheden voor de partijen bij het Europees Rechtshulpverdrag om elkaar rechtshulp te verlenen bij de bestrijding van misdaad te verruimen. Daartoe wordt het verdragsrechtelijke instrumentarium uitgebreid. Voorts wordt het kader voor rechtshulpverlening vereenvoudigd, zodat het verlenen van rechtshulp sneller en doeltreffender kan verlopen. Bij het vereenvoudigen en uitbreiden van de werking van het Europees Rechtshulpverdrag is acht geslagen op de inhoud van nieuw totstandgekomen instrumenten op het terrein van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de op 29 mei 2000 in het kader van de Europese Unie te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Trb. 2000, 96) (de EU-rechtshulpovereenkomst). De EU-rechtshulpovereenkomst vulde het Europees Rechtshulpverdrag aan. Dientengevolge komt het Tweede Aanvullend Protocol, dat hetzelfde beoogt te doen, in vele artikelen nauw (en soms letterlijk) overeen met de EU-rechtshulpovereenkomst. Laatstgenoemd verdrag is goedgekeurd bij Rijkswet van 18 maart 2004 (Stb. 2004, 106). Voor goedkeuring van het Tweede Aanvullend Protocol is daarom geen uitvoeringswetgeving noodzakelijk. Daarom wordt het Tweede Aanvullend Protocol ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan beide Kamers der Staten-Generaal.
Inmiddels hebben 19 staten het Tweede Aanvullend Protocol bekrachtigd. Het gaat om 18 lidstaten van de Raad van Europa (waarvan tien staten tevens lidstaat zijn van de Europese Unie) en Israël. Het Tweede Aanvullend Protocol is op 1 februari 2004, toen drie staten het protocol hadden geratificeerd, in werking getreden.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.