Stb. 2010, 239 Zorg Pandhuiswet

Besluit van 9-6-2010, Stb. 2010, 239

Besluit tot overdracht van de zorg voor de Pandhuiswet 1910

—De Pandhuiswet 1910 schrijft geen publiek toezicht voor. Tot op heden wordt dan ook geen publiek toezicht op de activiteiten van pandhuizen uitgeoefend. De Pandhuiswet 1910 wordt op dit moment geactualiseerd. Mede in het licht van de consumentenbescherming is het van belang dat in de herziene Pandhuiswet voldoende toezichtsbevoegdheden en handhavingsinstrumenten worden opgenomen om adequaat toezicht te kunnen houden. De Consumentenautoriteit zal deze toezichts- en handhavingsbevoegdheden gaan uitvoeren omdat dit past binnen haar reeds bestaande toezichtsbevoegdheden. Aangezien de Consumentenautoriteit een dienst is van het Ministerie van Economische Zaken, ligt het in de rede de verantwoordelijkheid voor het beleid en regelgeving ten aanzien van pandbeleningen, hetgeen momenteel zijn beslag heeft in de Pandhuiswet 1910, over te dragen van de Minister van Financiën aan de Minister van Economische Zaken. Dit besluit voorziet in deze overdracht.

Inwerkingtreding 25-6-2010 met terugwerkende kracht tot 1-1-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.