Stb. 2012, 588 Zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen

Wet van 15-11-2012, Stb. 2012, 588

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

—Op 30 mei 2007 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code advies uitgebracht over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Nederlandse corporate governance code. De commissie doet hierin aanbevelingen aan de wetgever. Een aantal van die aanbevelingen worden in deze wet overgenomen. Belangrijkste wijzigingen:

  • aandeelhouders moeten bij een drie procent aandelenbelang hun zeggenschap en kapitaalbelang in beursvennootschappen gaan melden (momenteel is dat 5 procent);
  • aandeelhouders in beursvennootschappen worden verplicht hun intenties bekend te maken bij een aandelenbelang van ten minste drie procent, waarna vervolgens iedere wijziging van de intenties dient te worden gemeld;
  • via een wettelijke regeling worden beursvennootschappen in staat gesteld de identiteit van hun investeerders te achterhalen, in combinatie met een regeling voor communicatie tussen beursvennootschappen en hun investeerders en indirect tussen investeerders onderling;
  • de drempel voor gebruikmaking van het agenderingsrecht voor de algemene vergadering wordt verhoogd van 1 procent naar 3 procent aandelenbelang.

De verplichting voor grootaandeelhouders om te melden of zij al dan niet bezwaar hebben tegen de strategie van de beursgenoteerde vennootschap is per amendement geschrapt. Samenhangend daarmee is ook de verplichting voor beursgenoteerde vennootschappen om op hun website melding te doen van de strategie vervallen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2012, Stb. 2012, 693

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onder meer de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (Stb. 2012, 588).

De wet treedt in werking m.i.v. 1-7- 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.