Stb. 2011, 248 ‘Wildwestbordje’ in Wet op financieel toezicht gereguleerd

Wijzigingswet financiële markten 2010

Wet van 12-5-2011, Stb. 2011, 248

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten

—Een belangrijk element in deze wet is de nadere invulling en uitbreiding van de verplichte vrijstellingsmelding, ook wel het ‘wildwestbordje’ genoemd. Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door de toezichthouders en marktpartijen aangedragen knelpunten. Behalve wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat de wet wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet op de economische delicten. Sommige aanbiedingen van financiële producten staan niet onder toezicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanbieding van bepaalde beleggingsinstellingen met een minimale inleg van € 50.000. In die gevallen moet bij de aanbieding worden vermeld dat er geen toezicht is (de vrijstellingsmelding). Deze verplichting gaat nu ook gelden voor sommige aanbiedingen van effecten (zoals aandelen en obligaties), bijvoorbeeld als het gaat om beleggingen van minimaal € 50.000 of aanbiedingen aan minder dan honderd personen. Ook gaan er specifieke vormvoorschriften voor een vrijstellingsmelding gelden. In de wet wordt ook een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen geïntroduceerd. Als beleggingsinstellingen hun deelnemingsrechten uitsluitend aanbieden aan bepaalde professionele beleggers (in de wet worden deze beleggers ‘gekwalificeerde beleggers’ genoemd), dan geldt er geen vergunningplicht. Het komt voor dat buitenlandse institutionele beleggers alleen mogen investeren in beleggingsinstellingen die onder toezicht staan. Het nieuwe regime maakt het mogelijk dat beleggingsinstellingen vrijwillig onder toezicht komen te staan, ook al richten zij zich alleen op ‘gekwalificeerde beleggers’. Op die manier staan zij ook open voor de bedoelde buitenlandse institutionele beleggers.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 15 juni 2011, Stb. 2011, 306

De artikelen van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, 248) treden in werking met ingang van 1 juli 2011 met uitzondering van artikel I, onderdelen A, J, M, O, Q, KK, VVa, WW en XX, met dien verstande dat:

  • a. artikel VII, onderdeel K terugwerkt tot en met 1 augustus 2008;
  • b. de artikelen I, onderdeel Fa, VIIIa en VIIIb terugwerken tot en met 1 november 2009.

Artikel I, onderdelen A, J, M, O, Q, KK, VVa, WW en XX van de Wijzigingswet financiële markten 2010 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

—Een belangrijk element in deze wet is de nadere invulling en uitbreiding van de verplichte vrijstellingsmelding, ook wel het ‘wildwestbordje’ genoemd. Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door de toezichthouders en marktpartijen aangedragen knelpunten. Behalve wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat de wet wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet op de economische delicten.
 

Besluit van 8-7-2011, Stb. 2011, 356

Dit inwerkingstredingsbesluit herstelt een omissie in het Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 (Stb. 2011, nr. 306). In dat besluit is abusievelijk opgenomen dat bepalingen omtrent het vrijwillig toezicht op beleggingsinstellingen en het wildwestbordje pas op 1 januari 2012 in werking treden, maar dit moer zijn per 20 juli 2011. Het wildwestbordje houdt in dat reclameuitingen over financiële uitingen van niet onder toezicht staande instellingen aan banden worden gelegd

—Wat betreft het wildwestbordje wordt in de nota van toelichting opgemerkt dat de nadere regels van de AFM niet eerder dan 1 januari 2012 inwerking zullen treden, tegelijkertijd met de overige bepalingen betreffende het wild-westbordje in de Wijzigingswet financiële markten 2010.

Inwerkingtreding 20-7-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.