Stb. 2013, 253 Wijzigingswet kinderopvang

Wet van 26-06-2013, Stb. 2013, 253 en inwerkingtredingsbesluit van 26-06-2013, Stb. 2013, 254

Wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

—De achtergrond van de wijzigingen in de Wko is drieledig. Allereerst wordt beoogd de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk verder te waarborgen. Het gaat daarbij om een uitbreiding en aanscherping van de plicht om te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en om de invoering van een zogenaamde meldplicht voor professionals. Verder hebben de wijzigingen met name betrekking op maatregelen die als doel hebben:

  1. het creëren van meer transparantie op het gebied van prijs en kwaliteit;
  2. het verbeteren van het toezicht op en de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen en de gastouderopvang in het bijzonder;
  3. het tot stand brengen van een meer eenduidig en meer betrouwbaar register buitenlandse kinderopvang dat voor zover mogelijk uitgaat van dezelfde systematiek als het register kinderopvang en het register peuterspeelzaalwerk.

Tenslotte wordt de Handelsregisterwet 2007 gewijzigd. Deze wijziging hangt samen met de invoering van een systeem van continue screening in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Gedeeltelijke inwerkingtreding op 29 juni 2013 terugwerkend tot en met 1 januari 2013 en gedeeltelijke inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2013, met uitzondering van een aantal artikelen die op 1 januari 2014 in werking treden. Deze uitzondering geldt voor de artikelen die betrekking hebben op het register kinderopvang en het register buitenlandse kinderopvang.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.