Stb. 2016, 97 Wijzigingsbesluit icbe’s

Besluit van 05-03-2016, Stb. 2016, 97

Besluit houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedrags-toezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de gewijzigde richtlijn icbe’s (Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s)

—Richtlijn nr. 2014/91/EU tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (de wijzigingsrichtlijn) wijzigt de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Ter uitvoering van deze wijzigingsrichtlijn zijn het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector aangepast. Aan een deel van de artikelen van de wijzigingsrichtlijn is reeds uitvoering gegeven in de Wet op het financieel toezicht. Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen van de wijzigingsrichtlijn, met name ten aanzien van de taken van de bewaarder en de inhoud van de tussen de beheerder en de bewaarder te sluiten overeenkomst, de informatieverstrekking door de beheerder over zijn beloningsbeleid en het minimum eigen vermogen dat de bewaarder dient aan te houden.

Inwerkingtreding m.i.v. 15-03-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.