Stb. 2010, 801 Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

Inwerkingtreding 23-11-2010, Stb. 2010, 801

Besluit van 23 november 2010 houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit openbare biedingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

—Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 4 maart 2010 (LJN: BL9360) worden nadere regels gesteld over de betrouwbaarheidstoets. Op grond van de Wft, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient de betrouwbaarheid van personen, die het beleid van (onder meer) financiële ondernemingen en (bedrijfs)pensioenfondsen bepalen of mede bepalen alsmede van degenen die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van dergelijke ondernemingen of fondsen, buiten twijfel te staan. In dat kader zijn nadere regels gesteld in het Bgfo Wft, het Bpr Wft en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Voorts bevat het besluit regels voor een zo soepel mogelijke voorbereiding op de Richtlijn solvabiliteit II (toegang tot en uitoefening van het verzekeringsbedrijf) gedurende de kalenderjaren 2011 en 2012. Tevens wordt een zo soepel mogelijke invoering van de richtlijn vanaf 2013 bewerkstelligd en is voorzien in de verplichting tot het indienen van een beperkt aantal jaarstaten over de verslagjaren 2011 en 2012 die zijn ingericht om essentiële informatie op te leveren die op grond van de richtlijn is vereist zodat de verzekeraar zich tijdig kan vergewissen van de nieuwe eisen en indien noodzakelijk actie kan ondernemen zodat hij per 1 januari 2013 daaraan voldoet. Hierdoor heeft ook DNB inzicht in de stand van zaken vanaf augustus 2012 wanneer de eerste jaarstaten moeten worden ingediend. DNB is daardoor in staat indien nodig tijdig bij een verzekeraar aan te dringen op eventuele maatregelen.

Inwerkingtreding 1-1-2011 met uitzonderingen.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.