Stb. 2016, 347 Wijzigingen tewerkstellingsvergunningen

Besluit van 28-09-2016, Stb. 2016, 347 en inwerkingtredingsbesluit van 28-09-2016, Stb. 2016, 348

Besluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vervallen van de vergunningsplicht bij terbeschikkingstelling van vreemdelingen afkomstig uit derde landen bij tijdelijke arbeid in Nederland, de uitbreiding vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse studenten bij een niet-verplichte stage, de uitbreiding van de vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht voor studenten die een opleiding volgen aan een Academie van Bouwkunst en het vervallen van de maximumtermijn voor de uitzondering op de tewerkstellingsvergunningsplicht voor docenten en onderzoekers aan instellingen van hoger onderwijs

—Dit besluit strekt tot aanpassing van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vervallen van de vergunningsplicht bij de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (derde landers) als gevolg van het arrest van het Europese Hof, in zaak C-91/13 (Essent), de uitbreiding van de vrijstelling van de vergunningsplicht voor tewerkstelling van buitenlandse studenten bij een niet-verplichte stage, de uitbreiding van de vrijstelling van de vergunningsplicht voor tewerkstelling van studenten die een opleiding volgen aan een Academie van Bouwkunst en in dat kader werkervaring moeten opdoen, en het vervallen van de maximumtermijn voor docenten en onderzoekers aan instellingen van hoger onderwijs.


Inwerkingtreding

Artikel I, onderdelen A, C, en D, van het besluit treden in werking m.i.v. 05-10-2016 en werken terug t/m 01-10-2016, artikel I, onderdeel B, en artikel II treden in werking m.i.v. 01-01-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.